Безплатни ресурси за е-бизнес / е-търговия (електронна търговия)Безплатни ресурси за е-бизнес / е-търговия (електронен бизнес / електронна търговия) за малки и средни предприятия
е-бизнес е бизнес обучение курсове семинари предстоящи обучения по е-търговия е търговия електронна търговия основи на електронната търговия: безплатен абонамент статии съвети консултация дистанционно обучение по електронен бизнес собствен бизнес в Интернет е-бизнес обучение е-търговия статии е-книги електронни книги по електронна търговия от дома малък среден бизнес самообучение самоподготовка съвети по електронен бизнес самообучаване безплатен абонамент он-лайн бюлетин курсове семинари по онлайн он-лайн онлайн бизнес за малки и средни предприятия със онлайн собствен бизнес в Интернет задочно обучение WEB търговия за малкия и среден бизнес статия LifeConsult Лайф консулт Христо Янков Life consult София България 0888751921
София 1574, ул. Г.Милев 158, офис 1226
 GSM 0888-751-921    оffiсе@lifесоnsult.infо
  
 Бизнесът в Интернет- консултантски услуги, обучение, WEB-решения Начало 
» Вашата колекция
e-mail:
» Нови статии
:: Маркетинг във Facebook

:: Какво представлява партньорската програма?

:: анонс 12.2010

:: Хакерски атаки по електронната поща (вложени линкове)


всички статииАспекти на електронната търговия
Търси в      ИЛИ    


Бизнес план на магазин за електронна търговия
Владимир Богданов : www.directorinfo.ruСъгласно неотдавнашното изследване на фондацията "Обществено мнение" (www.fom.ru), обхващащо период от началото на 2004 г., почти 4 милиона души в нашата страна използват ежедневно мрежата на Интернет (според същите данни, броят на всички потребители в Русия е приблизително 15 милиона, но тази "сумарна" цифра има малък практически смисъл). Може да се предположи, че поне половината от "жителите на Мрежата", които използват Интернет ежедневно, т.е. почти 2 милиона руснаци, са потенциални и напълно вероятни клиенти на магазините за електронна търговия. Това е вече доста, въпреки че е значително по-малко отколкото в страните с развита информационна структура. Освен това, такова ниво на проникване на технологиите и потенциалът от 2 милиона купувачи заставят предприемачите, които като цяло се отнасят недоверчиво към виртуалните технологии, да се замислят за създаването на магазини за електронна търговия.


Едните, вдъхновени от успешния западен опит, оценяват това като предприемачески бизнес, т.е. искат по такъв начин да "опипат пазара" и "да опитат". Другите "строят" магазин за електронна търговия като допълнение към традиционния си бизнес (например към реалната мрежа от продажби на дребно и едро). Трети пък разглеждат възможността за създаване на магазин за електронна търговия "от нула", за да го превърнат в основна самостоятелна търговска площ. В последния случай бизнес-моделът може да бъде наречен "чист" или класически магазин за електронна търговия.

Съществува мнението, че отварянето на "чист" магазин за електронна търговия е начин за управление на бизнеса с най-ниски разходи, зависещ най-малко от неблагоприятни външни фактори. За него не са страшни рисковете от повишаване на наема, разтрогване на наемния договор, намаляване цените на стоките в склада. "Чистият" магазин за електронна търговия безусловно има преимущества, но тази статия по-скоро ще развали настроенията от типа шапка на тояга "минимум разходи и всичко е готово: направил си сайт - хайде да тъгуваме". На първо място магазинът за електронна търговия е високо разходен бизнес, изискващ постоянно внимание. Естествено и тук, и по-нататък в статията изхождаме от предположението, че създаваният "от нулата" магазин за електронна търговия е предназначен за законна търговия с легални стоки. Търговията с маргинални стоки (пиратска аудио-видео продукция, подправени документи, забранени препарати и др.) се подчиняват съвсем на други закони - тук оналайн магазините еднодневки остават извън конкуренцията и не се нуждаят от рецепти за оцеляване.

Не съвсем виртуален магазин
Въпреки разпространеното мнение, магазинът за електронна търговия не е виртуален във всеки аспект. Ако разгледаме отблизо собствената си търговска площ в Интернет, тя въобще малко се отличава от обикновения, т.е. физически съществуващ магазин (например бакалия или книжарница). Преценете сами: за пълноценното функциониране на електронния магазин също така е необходимо счетоводство, касов апарат (за работа с наличните плащания), компетентни продавач-консултанти, сътрудници, отговарящи за маркетинга, служба за доставки (външна с договор или собствена). От само себе си е ясно, че е нужен офис, в който да работят сътрудниците. Естествено, такъв офис не изпълнява представителни функции, тук обикновено не идват клиенти, затова помещението може и да не е от най-висока категория. Главното е в него да има необходимите комуникации (няколко телефонни линии и отделен канал за достъп до Интернет).

Недостатъците на магазините за електронна търговия, сравнени с традиционните (ще ги наречем офлайн) са очевидни. Преценете сами колко струва невъзможността на посетителите да подържат стоката в ръце! Но и преимуществата са от голямо значение. Най-главното от тях е, че електронните магазини позволяват гъвкаво да се реагира на търсенето на пазара и да се предлагат привлекателни цени, минимизирайки по този начин издръжката си. Така например, на собственика на чист магазин за електронна търговия не му се налага да наема скъпа търговска площ, да издържа голям щат от обслужващ персонал (охрана, чистачи, излишен щат от продавачи и др.), да наема складове и да пази големи запаси от стоки. Неговата търговска площ са страниците на сайта, а склад - пакетът от договори с надеждни доставчици.

Основни инвестиции
В какво се състоят разходите на инвеститора, отварящ легален магазин за електронна търговия, търгуващ с абстрактна стандартизирана стока?

Ще предположим, че става дума за отваряне на относително неголям магазин с асортимент от 300 стокови позиции без собствена куриерска служба. Тогава в структурата на разходите може влязат няколко пера, болшинството от които са характерни за всеки търговски бизнес и съвсем не са специфични за магазин за електронна търговия.

Перо на еднократните разходи при започване включва:

 1. Организационни разходи;
 2. Покупка на минимално офис оборудване;
 3. Покупка на компютри и оргтехника;
 4. Монтаж на локална мрежа;
 5. Покупка на специален сървър за магазина за електронна търговия и поместването му върху домейна на Интернет-доставчика;
 6. Изработване на сайта на магазина за електронна търговия (витрина и административен интерфейс);
 7. Краткосрочна реклама;

Перото на ежемесечните разходи:

 1. Разходи за счетоводното обслужване;
 2. Наем на офиса;
 3. Такси за телефоните и Интернет;
 4. Такса за хостинга;
 5. Заплати на персонала;
 6. Офис разходи;

 

Клиенти и доставка
Както във всеки търговски бизнес, главният актив на магазина за електронна търговия е клиентската база. Купувачите, обръщащи се не за първи път към руските магазини за електронна търговия, съвсем не са разглезени хора и обикновено не живеят с илюзията, че поръчката им ще бъде доставена със скоростта, с която пристига пицата. Всички прекрасно разбират, че продавачът в магазина за електронна търговия не седи върху кутиите с нужната стока, а конят на куриера не тропа нетърпеливо пред вратата, готов да литне веднага. Болшинството се досещат, че продавачът трябва да поръча стоката на един или няколко доставчика, да изпрати куриера в складовете им, който след това ще се отправи към купувача. Затова, както и да го мислите, няма да се позвъни на вратата Ви след час.

Но купувачите в магазина за електронна търговия имат право да разчитат на три неща:

 • Своевременна доставка в разумен срок (на втория или третия ден), в обещания времеви промеждутък.
 • Реална възможност за доставка на стоката, изнесена на интернет-витрината. Затова магазинът е и електронен, за да се отразява оперативно настоящото състояние на асортимента. Няма по-лошо от това, когато посетителят губи време да оформя заявката и да чака, а се оказва, че избраната стокова позиция "временно не е в наличност". Такъв посетител едва ли втори път ще се окаже в печалния магазин.
 • Цената (в краен случай без да се включва доставката) е по-ниска отколкото от тази при традиционната търговия на дребно. Разликата може да не бъде толкова съществена, но посетителите на магазините за електронна търговия смятат, че изчаквайки плащат за по-изгодната от финансова гледна точка покупка.

Купувачите в магазините за електронна търговия вече свикнаха с факта, че доставката струва пари, затова се отнасят с известна ирония към фразата "безплатна доставка" (разбираемо е, че в този случай нейната стойност се размива в цената на стоката). Затова сега по-голямата част от магазините обявяват стойността на доставката на една пратка (от 50 рубли - 1 рубла=0.05 лв. - за малогабаритен товар). Това не смущава купувачите, а позволява на магазините да обявят по-ниски цени в каталозите си. Стойността на доставката на високо габаритни стоки (например копирни машини или телевизори) може да е и 200 и повече рубли, или се "размива" в цената на устройството.

Организирането на доставката, както и въпросът за обезпечаване на гаранцията, изисква внимателен разчет при съставянето на бизнес плана. Възможно е организирането на собствена куриерска служба (поне в началото) да се окаже нецелесъобразно. Особено докато броят на купувачите не е голям. В Москва предлагат услуги много специализирани куриерски служби, които самостоятелно осигуряват логистиката и доставката "от врата до врата". Цените падат с увеличаването на обема и са съвсем приемливи. Даже в сферата на не-експресната бизнес кореспонденция те са 2,5-3,5 долара за доставка. Именно възможността да се привлече външна фирма като служба за доставки се има предвид при разчета на основните инвестиции в магазин за електронна търговия.


Струва ли си да хвърляме усилия?

Внимателно четящите може би ще се удивят: ако създаването на магазин за електронна търговия съвсем не е за две пари работа и съвсем лесно можеш да изгърмиш, тогава защо онлайн търговските площи в мрежата никнат като гъби след дъжд? Още повече, че пред очите на всички е успешният електронен бизнес (www.dostvka.ru, www.bolero.ru и др.). Не бива да се забравя, че днес признатите и известни магазини за електронна търговия трябваше да изминат доста дълъг и труден път на установяване, изработването на особени отношения с доставчиците, неизбежното "развъртане" на реклaмата. Те започнаха в период, в който се зараждаше пазарът на електронната търговия в нашата страна, а ръководството им се осъществяваше от високо квалифицирани менаджери - специалисти в традиционния търговски бизнес. Точно техният успех не е показателен за начинаещи магазини имащи бюджет около 10-20 хил. щ.д. (т.е. такива, които не излизат от рамките на малкия бизнес).

Сега за "гъбите". Значителна част от магазините за електронна търговия се създават като мрежово допълнение към бизнеса на компанията, осъществяваща традиционен търговски бизнес, при това успешен (напр. www.mvideo.ru или www.tеhnosila.ru). Те се създават до голяма степен с имиджова цел и като елемент на стратегията за развитие. Може да не се тревожат много за самовъзвращаемостта на своето интернет направление. Задачата им е да привлекат към сайта посетители, които да се запознаят с каталога на стоките, да сравнят цените и характеристиките и да открият необходимото им, а след това да дойдат в магазина за покупка. Или обратно, да видят вещ, която им е харесала в магазина, да се върнат удома и да си я поръчат чрез сайта (с доставка и специална отбивка в цената). Така според информация на един от големите салони за мобилни връзки, магазинът за електронна търговия обезпечава около 5% от всички продажби на мобилни телефони.

Модата да се създават магазини за електронна търговия, обслужващи основния бизнес, произлиза от простата логика. Голяма търговска компания, ориентирана към продажбата на масови стоки във всички случаи се нуждае от сайт. Посетителите ще го отворят явно не за да прочетат историята за създаването на фирмата. Следователно в такъв сайт задължително трябва да присъства обновяван каталог на продукцията - динамичен, формиран от база данни, с илюстрации и описания. А технически от динамичния каталог на стоките до магазина за електронна търговия има само една крачка. Достатъчно е само да се добавят средствата за оформяне на поръчката и няколко функции, които са специфични за магазините за електронна търговия. Ако няма да се усложнява задачата, а се реализират от покупателите само действително необходимите функции, тогава сайтът със статус на магазин за електронна търговия ще струва малко повече от сайта с каталог. Ето още една причина за "никненето на гъбите" - разноските са почти същите, но пък се появява допълнителен търговски елемент. Освен това за работата на паралелен магазин за електронна търговия не е необходимо значително разширяване на инфраструктурата - можете да се опрете и на съществуващата. Същото се отнася и до маркетинговите мероприятия: допълнителният магазин за електронна търговия няма да изисква самостоятелна рекламна кампания и допълнителни разходи. Достатъчно е да се посочва адреса му в рекламата на традиционния бизнес. Във всички останали случаи ще трябва да се предприемат конкретни стъпки за развъртане на рекламата на магазина. Разбира се, златното правило "добрият сайт (т.е. магазин) от само себе си ще се развърти" важи и тук. Само че магазинът за електронна търговия, за разлика от "обикновения сайт" - не е удоволствие. Той води до постоянни разходи още от първия ден на своето съществуване и за него е важно бързо да привлече интереса към себе си. Всеки ден "престой' на магазина заплашва с нови разноски.

В заключение е необходимо още веднъж да подчертаем, че при създаването на магазин за електронна търговия най-главното е създаване на ефектен и удобен за посетителите сайт. Както и във всеки бизнес, най-главното остава ефективният бизнес-план:

 • какво да продаваме?
 • как да осигурим рентабилност?
 • какви трябва да бъдат разходите за създаване и поддръжка на необходимата инфраструктура?
 • начини на развитие;
 • разработка на рекламна стратегия;
 • начини за осигуряване на конкурентни преимущества и решаване на различни въпроси.

В този смисъл сайтът на магазина, самата интернет-витрина - това е само един от важните елементи на инфраструктурата. Освен това, съгласно предвидените по-горе разчети, сравнен с останалите, този елемент не изисква най-големи разходи. Днес магазинът за електронна търговия е много перспективен начин за водене на бизнес в Русия. Аудиторията на "жителите на Мрежата" расте стремително (през последната година ръстът на ползвателите, според някои оценки, е с повече от 50%), а успешната дейност на електронната търговия повишава общото доверие към всички онлайн магазини, в това число и на начинаещите.

Но във всеки случай успехът чака само инвеститорите, които подхождат сериозно към търсенето на купувачите и отделят особено внимание на инфраструктурата, а не завършват процедурата "стартиране" на магазина веднага с пускането на ефектен сайт. Нали за разлика от образователните и развлекателни интернет-проекти в случая с онлайн магазина главният фактор е не толкова наличието на професионален сайт и увеличаване на посещаемостта му, а нарастването на потока от доволни от обслужването клиенти.

Тайната на успеха на такова предприятие се крие в отговора на главния въпрос: с какво да търгуваме? Ако стоката се търси на пазара и няма силна конкуренция, то магазинът за електронна търговия не е много високо разходна форма за начало на търговски бизнес. Ако не се вземе предвид това условие, даже най-авангардната форма на организация на търговията, няма да доведе предприятието до успех.

Източник: Директор-инфо" No18, 2004 www.directorinfo.ru
статията е преведена с известни съкращения.


 
  печат (^)               изпрати на познат (^)               добави към колекцията си (^)

Доколко полезна беше статията за Вас?  Ваш коментар(^)
0 1 2 3 4 5


.
 ©2002-2019 Life consult