Безплатни ресурси за е-бизнес / е-търговия (електронна търговия)Безплатни ресурси за е-бизнес / е-търговия (електронен бизнес / електронна търговия) за малки и средни предприятия
е-бизнес е бизнес обучение курсове семинари предстоящи обучения по е-търговия е търговия електронна търговия основи на електронната търговия: безплатен абонамент статии съвети консултация дистанционно обучение по електронен бизнес собствен бизнес в Интернет е-бизнес обучение е-търговия статии е-книги електронни книги по електронна търговия от дома малък среден бизнес самообучение самоподготовка съвети по електронен бизнес самообучаване безплатен абонамент он-лайн бюлетин курсове семинари по онлайн он-лайн онлайн бизнес за малки и средни предприятия със онлайн собствен бизнес в Интернет задочно обучение WEB търговия за малкия и среден бизнес статия LifeConsult Лайф консулт Христо Янков Life consult София България 0888751921
София 1574, ул. Г.Милев 158, офис 1226
 GSM 0888-751-921    оffiсе@lifесоnsult.infо
  
 Бизнесът в Интернет- консултантски услуги, обучение, WEB-решения Начало 
» Вашата колекция
e-mail:
» Нови статии
:: Маркетинг във Facebook

:: Какво представлява партньорската програма?

:: анонс 12.2010

:: Хакерски атаки по електронната поща (вложени линкове)


всички статииАспекти на електронната търговия
Търси в      ИЛИ    


НОУ-ХАУ: Как да започнем бизнес в Мрежата?
Христо Янков : hristo_yankov@lifeconsult.info


Бурното разрастване на Интернет и уникалните възможности, които той предлага за развитие на бизнес определят он-лайн дейността на всяка фирма като ключов фактор за бъдещето й оцеляване. От друга страна успешното присъствие в Мрежата изисква специфични знания и спазване на определени принципи, нарушаването на които е довело голям брой компании до фалит или до извършването на необосновани инвестиции, които няма никога да си възвърнат.


Време ли е да пренеса бизнеса си и в Мрежата?

Все повече собственици на бизнес се сблъскват под една или друга форма с този въпрос. Някои от тях имат вече свои фирмени WEB-сайтове, други продължават да отлагат вземането на такова решение. Но всички те са наясно, че това е неизбежно. Въпросът само е КОГА!
Има много аргументи защо дадена фирма трябва да присъства в Интернет [1]. Ето няколко от тях, които считам, че са достатъчни за да решите КОЛКО време можете да позволите да измине преди да го направите:

1. В Интернет не съществуват много от традиционните ограничения, стоящи на пътя на малкия и среден бизнес, както и пред индивидуалното предприемачество. Там се стопяват различията между големите и малки фирми. Това значи, че в бъдеще конкуренцията в Мрежата ще е по-ожесточена. А вие ще трябва да се състезавате и с множество малки фирми, които досега не са ви били конкуренти в оф-лайн бизнеса.
2. Вашите клиенти вече ви търсят в Мрежата, независимо от това кои са те и какви продукти/услуги вие предлагате. И ако фирмата ви не присъства там, те ще бъдат посрещнати и обслужени он-лайн от конкурентите ви.
3. В момента в България се извършва разпределяне на он-лайн пазара. Ако не побързате да заемете своето място в него сега, то утре ще трябва да се борите с някой друг за неговото.

В близките няколко години се очаква фирменото присъствие в Интернет да се наложи като едно от правилата в бизнеса. И колкото по-рано установите такова, толкова:

 • по-малко реални конкуренти ще имате на пътя си, когато започвате;
 • по-лесно можете да установите присъствие в интересуващите ви он-лайн пазарни ниши;
 • по-голям дял от българския он-лайн пазар можете да заделите за себе си;
 • повече време можете да налагате своята фирмена марка;
 • по-добри позиции ще сте заели пред всички, които ще се включват след вас;
 • повече натрупан опит ще имате зад гърба си;
 • по-трудно ще бъде на конкуренцията да ви измести или да се състезава с вас.

За да съм напълно ясен обаче, трябва да заостря вниманието ви върху следните два факта:

 • Да си сред първите дава много (потенциални) възможности, но само по себе си не е достатъчно условие за доброто он-лайн представяне на фирмата.
 • Конкурентното преимущество в Интернет се гради върху бързината, находчивостта и възможностите за гъвкава реакция според ситуацията. А те от своя страна се базират на специализирани знания относно правилата в Мрежата, основните принципи на е-бизнеса и водещите практики.

Оттук логично произтича въпросът:
Как най-бързо и с най-малки инвестиции да позиционирам успешно фирмата си в Мрежата?

Отговор можете да намерите в курса "Основи на е-бизнеса". Същият се състои от три тясно свързани помежду си части, имащи различно предназначение при "сглобяване на пъзела", наречен е-бизнес. Преподаваният във всяка една от тях материал се надгражда към придобитите по-рано знания и умения и е онагледен с реални примери или се отработва "наживо".


"Основи на е-бизнеса" - част 1: Уводен курс
Предназначен е да запознае обучаемите с основните понятия и дефиниции, както и да предостави базови знания в областта на електронния бизнес.

Основни цели на курса са:

 • да формира общ поглед към голямата картина, наречена е-бизнес;
 • да подготви обучаемите за правилно разбиране на съществуващите процеси и пълноценното усвояване на практическия материал от части 2 и 3.

Някои от разглежданите в курса въпроси:

 • основни изисквания за успешно стартиране на он-лайн бизнес:
  • фатални грешки, допускани от дот-ком компаниите и поуките, които могат да се извлекат от тях;
  • трите опорни точки за успешен бизнес в Мрежата;
 • основни етапи при изграждане на он-лайн бизнес:
  • конкретните задачи, стоящи пред комерсиалният WEB-сайт;
  • изисквания към оформлението и функционалността му;
 • какво се крие зад фасадата на сайта:
  • скритите механизми в комерсиалния сайт;
  • базовите бизнес-модели в Мрежата, техните особености, възможни варианти за реализация и степен на приложимост към сайтове, преназначени за дейност у нас и в чужбина;
 • основи на WEB-маркетинга:
  • основни инструменти на он-лайн бизнеса, предназначение и начин на приложение;
  • общи и специфични он-лайн маркетингови техники, готови решения и практически ефективни механизми, от които можем да се възползваме;
  • как да привлечем безплатно таргетиран трафик и как да го манипулираме ефективно, за постигането на максимални резултати;
  • как да използваме опита на конкурентите за да добием преимущество;
  • как да измерваме ефективността на маркетинговите си усилия;


"Основи на е-бизнеса" - част 2: Как да започнем бизнес в Мрежата?
Изграждането на он-лайн бизнес е продължителен процес. Направата на сайт е само една, но много важна стъпка от този процес. Ето защо той трябва да бъде планиран внимателно. Именно тук, в този начален етап се провалят много от собствениците на комерсиални сайтове. От тук нататък, следването на погрешна концепция или структура на сайта ги въвлича в омагьосания кръг на постоянното му преправяне и туширане на отделни грешки, без това да доведе до разкриване на пълния му потенциал, като основен маркетингов инструмент.
Ето защо втората част има подчертано практическа насоченост, даваща отговор на въпроса "КАК точно да започнем он-лайн бизнес?".

Цели на курса:

 • да преведе обучаемите стъпка по стъпка през процеса на създаване на комерсиалния сайт - от идеята, проучването и планирането до проектирането на неговата функционалност и структура;
 • да съдейства за добиването на елементарен практически опит в управлението на сайта.


Тези знания ще ви помогнат да избистрите идеята си, да очертаете ясно целите на бъдещия сайт и да формулирате конкретни изисквания към изпълнителите му. Така той ще се превърне в реален и могъщ маркетингов инструмент за осъществяване на вашата фирмена стратегия, който вие да контролирате. Теоретично разгледаните въпроси от първата част на курса намират своето конкретно практическо приложение тук.

Отделни теми, върху които е акцентирано са:

 • Планиране на он-лайн бизнеса
  • въпроси, на които трябва да си отговорим преди да започнем;
  • проучване на идеята и избор на подходяща пазарна ниша;
  • ролята на уникално търговско предложение;
  • основните закони на WEB маркетинга и тяхното приложение в действие;
  • он-лайн проучване на пазара;
 • Изграждане на комерсиален WEB-сайт
  • как най-бързо и ефективно да преминем през процеса;
  • дефиниране целите на сайта;
  • избор на домейн и бизнес-модел;
  • конкретни особености и примерни структури на сайта, приложими към различните бизнес-модели;
  • планиране на функционалността и навигацията в сайта;
  • избор на маркетингови техники;
 • Избор на доставчиците на външни услуги
  • закупуване на домейн и хостинг;приемане на плащания през сайта;
  • приложни скриптове;
  • трасиране активността на потребителите;
 • Управление на сайта
  • управление на хостинг-акаунта;
  • управление и поддръжка на сайта;
  • автоматизиране на процесите в сайта;
  • планиране и контрол на он-лайн рекламна кампания;


"Основи на е-бизнеса" - част 3: Трасиране и метриране активността на сайта
Направили сте вече своя сайт и сядате да отпразнувате пускането му, като чакате с нетърпение поток от клиенти. Но нищо подобно не се случва. И още по-лошо! Не знаете изобщо какво се случва в сайта ви: колко посетители има той, откъде идват, какво правят...

А с какво би ни помогнала подобна информация?

Успешният он-лайн бизнес може да бъде представен като двустъпков процес, включващ изпълнение на следните две задачи:

1. Довеждане на потенциални клиенти в сайта
Как се справяме с тази задача можем да разберем от статистическите данни, представяни ни от медийния он-лайн партньор и различните видове WEB-броячи за посещенията в страниците. Представените данни ще отразяват крайните резултати, постигнати от конкретната рекламна кампания и маркетинговите ни усилия за популяризиране на сайта, измервани в брой посещения. Те ще ни помагат да планираме и управляваме ефективно рекламните си кампании сред различни целеви групи само и единствено по този параметър. Парите ни обаче ще са хвърлени на вятъра, ако сайтът ни не се справя успешно с втората задача:

2. Превръщане на посетителите в реални (а впоследствие и лоялни) клиенти
Доколко той е ефективен може да се разбере от броя на посетителите, които са извършили желаните от нас крайни (макро) действия. Те могат да бъдат например: попълнени акнкети, извършени начални продажби, повторни продажби. До достигането на тези крайни резултати посетителят е трябвало да предприеме множество предварително планирани в сайта микродействия (целева пътека). Чрез проследяването на активността на всеки отделен посетител (трасиране) и събиране на информация за действията му имаме възможност:

 • да съставяме модели на потребителско поведение.
  Изследването им би ни помогнало да разберем процесите в сайта, както и да дислоцираме къде точно се проваля успешното завършване на такава една поредица от действия. Това от своя страна би ни позволило:
  • да правим изводи за техните предпочитания и покупателните навици;
  • да разкриваме техните нужди, както и евентуални механизми за по-пълното им задоволяване;
  • да разберем кои страници успешно изпълняват своето предназначение и кои не успяват да постигнат предварително поставените цели;
  • да влияем върху потребителското поведение в положителна посока чрез нанасяне на съответни корекции в сайта.
 • да обвържем икономически резултатите от изпълнението на двете задачи като единно цяло.
  Успешното решение на втората задача се влияе и от качеството на изпратените в сайта посетители т.е. доколко те са квалифицирани като потенциални клиенти. Чрез трасиране активността на всеки един посетител можем:
  • да разберем доколко икономически ефективни са различните маркетингови инициативи, като отчетем генерираните от тях реални клиенти, а не просто посетители;
  • да съставим шаблони на потребителска активност, от която произлизат лоялни клиенти, които шаблони да интегрираме в сайта си;


Предназначението на последната част от курса е да покаже на обучаемите как да управляват сайта в динамично променяща се среда така, че да повишават непрекъснато икономическата му ефективност. На нея те ще разберат:

 • как може да се извършва трасирането;
 • коя е полезната информация от множеството данни, достъпни във WEB;
 • кои са параметрите, отразяващи ефективността на сайта и кои от тях са приложими към различните бизнес-модели;
 • какви данни ще са необходими, как да бъдат измервани и съответно използвани;
 • какви действия могат да бъдат предприети въз основа на направения анализ;
 • как да се подберат критерии и съответстващи мерки, чрез които да се отчита изпълнението на поставените пред сайта цели;

Целта на курса е да позволи на обучаемите творчески да прилагат наученото към конкретен бизнес-модел, по който работи сайта им.

С тази част от курса завършва началната степен на обучение. Преминалите успешно курса могат самостоятелно и успешно да развиват и управляват свой он-лайн бизнес.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Препратки:

* Ако представеният курс представлява интерес за вас и искате да бъдете известявани за предстоящи обучения, можете да се регистрирате ТУК

* На всички които са заинтересовани от възможността да развиват успешен он-лайн бизнес предлагаме безплатен абонамент за нашия месечен електронен бюлетин "Основи на е-бизнеса"

[1] Защо вашата фирма трябва да присъства в Интернет?

обратно в статията

 
  печат (^)               изпрати на познат (^)               добави към колекцията си (^)

Доколко полезна беше статията за Вас?  Ваш коментар(^)
0 1 2 3 4 5


.
 ©2002-2018 Life consult