Безплатни ресурси за е-бизнес / е-търговия (електронна търговия)Безплатни ресурси за е-бизнес / е-търговия (електронен бизнес / електронна търговия) за малки и средни предприятия
е-бизнес е бизнес обучение курсове семинари предстоящи обучения по е-търговия е търговия електронна търговия основи на електронната търговия: безплатен абонамент статии съвети консултация дистанционно обучение по електронен бизнес собствен бизнес в Интернет е-бизнес обучение е-търговия статии е-книги електронни книги по електронна търговия от дома малък среден бизнес самообучение самоподготовка съвети по електронен бизнес самообучаване безплатен абонамент он-лайн бюлетин курсове семинари по онлайн он-лайн онлайн бизнес за малки и средни предприятия със онлайн собствен бизнес в Интернет задочно обучение WEB търговия за малкия и среден бизнес статия LifeConsult Лайф консулт Христо Янков Life consult София България 0888751921
София 1574, ул. Г.Милев 158, офис 1226
 GSM 0888-751-921    оffiсе@lifесоnsult.infо
  
 Бизнесът в Интернет- консултантски услуги, обучение, WEB-решения Начало 
» Вашата колекция
e-mail:
» Нови статии
:: Маркетинг във Facebook

:: Какво представлява партньорската програма?

:: анонс 12.2010

:: Хакерски атаки по електронната поща (вложени линкове)


всички статииАспекти на електронната търговия
Търси в      ИЛИ    


Искате ли да играете он-лайн на финансовите борси?
TRADER.BG


Звучат ли Ви странно думите: "оnline търговия", "FOREX пазар", "марджин", "дълга и къса позиция"...? Това което сте гледали по филмите, как брокерите на големите банки търгуват акции на американските борси, вече може да го прави всеки българин от домашния си компютър.

Преди появата на Интернет, покупката и продажбата на акции беше ограничена до хора с достъп до финансови мрежи, за да може покупката и продажбата на акции да става в точно определен момент. Други можеха да проследяват новините за акциите от пресата, което беше добре в случай, че не искат да печелят на финансовите борси. Интернет промени начина на сделките с акции и ценни книжа. Е-сделките, предлагат цени на ценните книжа в реално време. При това положение хората могат да реагират в реално време на промените на финансовия пазар. Всеки, който има Интернет банкова сметка може да купува и продава акции и ценни книжа. Това позволява на всеки да участва във финансовите пазари и да печели от инвестиции. Финансова Къща ЕВЪР АД чрез своята Web-базирана платформа за търговия TRADER.BG осигурява възможност на всички желаещи от България да "играят" и печелят на борсата в реално време.

 

Какво представлява TRADER.BG?

Това е една от най-добрите електронни платформи в света, осигуряваща условия, технологии и качество на обслужване в областта на електронната търговия с чуждестранни финансови инструменти, преведена на български език. С помощта на предоставените анализи, актуализиращи се графики и новини в реално време, Вие можете да купувате и продавате, да инвестирате и спекулирате на международните борси. Това би могло да Ви донесе допълнителни доходи и емоции! Всичко се извършва единствено по Ваше желание, Вие сами контролирате сметката си, Вие решавате с колко пари ще търгувате. Не мислете, че са Ви нужни милиони, за да започнете, напротив! Принципът е следният: за да купите акции на стойност 1000 долара ще са Ви нужни 50 пъти по-малко - само 20 долара, като обезпечение на Вашата позиция. Например ако акциите на IBM струват по 85$ всяка и вие желаете да закупите 100 бр. То необходимите ви средства са 100*85*2%= 170$


Какво ще намерите на сайта TRADER.BG ?

 • демо-игра на реалните пазари, в която не губите нищо, но можете да спечелите реални пари!
 • форум - в помощ на брокера
 • различни финансови инструменти
 • подробни обяснения и варианти за приложението им
 • реална възможност за бизнес от дома

Ето няколко примера, които могат да ви дадат представа за електронната търговия с финансови инструменти (извадка от сайта):

Пример за дълга позиция:
Валутните инструменти са представени по двойки - например EUR/USD, USD/CHF и т.н. Смятате, че курсът на еврото спрямо щатския долар ще се вдигне и решавате да купите 10 000 единици от валутната двойка EUR/USD с цел да ги продадете на по-висока цена по-късно.
Цената, която виждате на екрана за EUR/USD е следната: 1,2171/74. Всъщност това са две цени - цена "Купува" 1,2171 и цена "Продава" 1,2174. Вашето желание е да купите инструмента и затова цената, която Ви интересува е цена "Продава" - цената, на която пазарът би Ви продал желаното количество, т.е. 1,2174.
В полето "Количество" въвеждате 10 000 и натискате бутона BUY. Това означава, че Вие сте купили 10 000 ЕВРО и сте продали 12174 щатски долара. Така Вие открихте дълга позиция от 10 000 EUR/USD. Можете да я видите в полето "Отворени позиции". Сега най-важното е цената за EUR/USD да се покачва. Всяко нейно покачване добавя пари във Вашата сметка. При търговия с валути е важно да знаете, че Вашата печалба или загуба винаги се изчислява във втората валута от валутната двойка. В нашия пример Вашата печалба ще бъде в щатски долари. При покачване на цената от 1.2174 на 1.2175 Вие ще спечелите 1 щатски долар. На езика на дилърите Вие сте спечелили 1 пипс - така се нарича последната цифра от котировката на всеки валутен инструмент.
За да си приберете печалбата, трябва да "затворите" своята дълга позиция. Когато решите, че цената е добра за Вас, трябва да продадете 10 000 EUR/USD, които купихте в началото. Ако цената на инструмента е например 1.2200/03, Вие написвате количеството 10 000 и натискате бутона SELL. Така Вие продавате вече купените ЕВРО на цена 1.2200 /цена "Купува"/ и реализирате следния резултат: Печалба=10000*(1.2200-1.2174) или 26 щатски долара.
Естествено платформата сама изчислява Вашия текущ резултат във всеки един момент и Вие го виждате в полето "Резултат". Когато Резултатът Ви харесва, можете да затворите позицията си, просто чрез натискане на Бутона Х в панела "Отворени позиции".

Пример за къса позиция:
Можете да спечелите и от обратния вариант, т.е. смятате, че Еврото ще поевтинее спрямо щатския долар и първо продавате валутната двойка EUR/USD с цел да я купите по-късно на по-ниска цена. Това се нарича къса позиция.
Същото важи и за покупката и продажбата на акции /под формата на договори за разлика/. Ако смятате например, че акциите на Coca-Cola са скъпи и има вероятност да поевтинеят, Вие можете да продадете акции на Coca-Cola и после да ги купите евтино. Печалбата, респективно загубата при акциите и индексите винаги е във валутата, в която е самата акция. В горния пример акциите на Coca-Cola се предлагат в щатски долари - в същата валута ще бъде и Вашата печалба/загуба от търговията им.
Както при търговията с валути и тук при акциите и индексите важи същото правило - за да купите или продадете акции или индекси на стойност 1000 долара ще са Ви нужни 50 пъти по-малко - само 20 долара, като обезпечение на Вашата позиция.

Анализ
Най-важният въпрос за всеки търговец е - "Как да разбера кой инструмент ще се вдига и кой ще пада?"
Съществуват няколко основни подхода за определяне на движението на инструментите.
Първият е т.нар. Технически анализ. Най-общо той включва използването на графика за движението на инструмента, в комбинация със статистически показатели за определянето на бъдещата му стойност.
От видовете графики, най-използвана е Candles - като принципът е следният: всеки един интервал от време е изобразен като отделна свещ /от там идва и името на графиката/. Ако сте избрали период 1 минута, то всяка свещ отразява стойностите на инструмента в рамките на тази минута.
От статистическите инструменти най-използвани са MA - плъзгащи се средни. Обикновено се ползват поне 2 средни с различни интервали. При пресичане плъзгащите се средни обикновено дават сигнал за покупка или продажба на инструмента.
Техническият анализ определя нива на Съпротива и нива на Подкрепа. При движение на курса на даден инструмент нагоре се наблюдават нивата на Съпротива. Нивото на съпротива е по-трудно да бъде преодоляно и има вероятност за спиране на възходящото движение. Но при преодоляването му често курсът се придвижва нагоре с цел следващото ниво на съпротива. Същото е и при нивата на Подкрепа. При низходящ курс на инструмента, нивото на Подкрепа е по-трудно да бъде преодоляно, но ако това стане верояната следваща цел на инструмента би било следващото ниво на Подкрепа.
Вторият е т.нар. Фундаментален анализ. Тук се набляга на макроикономическите данни на страните и това как те ще рефлектират върху дадения инструмент. Нужно е да следите предстоящите макроикономически новини всеки ден - това става чрез Новинарския модул в нашата платформа, както и четенето на анализи.
Естествено има и други подходи. Всеки, който търгува на международните пазари има свое собствено виждане относно използваните техники и стратегии. До голяма степен значение има и чувството на спекуланта за пазарите.

 

Практически съвети:

Как да започнете да търгувате?
Най-добре е да започнете с минимални количества от инструментите. Минималното количество за валутите е 1000 единици от валутите, а за акциите и индексите 1 бр. Добре е за начало да търгувате при т.нар. "технически пазар" - когато инструментът се търгува в добре очертани граници и с ясна посока. Като начало за ограничаване на риска бихте могли да търгувате в рамките на деня, като не оставяте отворени позиции през нощта, както и да не оставате на позиция, когато се очакват големи новини за Вашия инструмент. Добра идея е да слагате Стоп поръчки на Вашите позиции и така да сте сигурни, че не можете да изгубите повече от предвиденото.

Неписани правила за начинаещи:
1. Винаги лимитирайте загубите си - използвайте Стоп поръчки;
2. Учете се от загубите си - нека те Ви послужат, за да подобрите познанията си за пазара;
3. Не позволявайте на големи печалби да се превърнат в загуби. Когато сте на голяма печалба и пазарът тръгне срещу Вас не губете повече от 25 % от печалбата си;
4. Ако някой ден пазарът не се държи както очаквате, най-добре е да не търгувате;
5. Никога не добавяйте в губеща позиция;
6. Опитайте се да предвидите посоката на даден инструмент, но не се опитвайте да "хванете" най-високата или най-ниската цена. Последното е трудно постижимо;
7. Помнете, че неучастието също е позиция и понякога най-добрата, ако нямате мнение накъде ще поеме пазара;
8. Трябва да се подчините на пазара, защото последният винаги е прав;
9. Добрите търговци често продават при добри новини и купуват при лоши;
10. Бъдете емоционално сдържани, защото емоциите могат да Ви изиграят лоша шега;
11. Не се опитвайте да печелите от всяка сделка. Важен е крайният резултат;
12. Научете се дали можете да разчитате на инстинкта си;
13. Бъдете изобретателни - различните стратегии са подходящи за различни дни и различни инструменти;
14. В началото на деня решете предварително какъв риск бихте поели и се придържайте към решението си;
15. Не се опитвайте да следите много инструменти - средоточете се върху няколко.

-------
За Финансова Къща ЕВЪР АД

 • Една от първите финансови къщи в България - учредена през 1992г.
 • Един от първите лицензирани инвестиционни посредници - лиценз от 1996г.
 • Член на Българска Фондова Борса АД - 1997г.
 • Инвестиционен посредник на 1998г. - награда от БФБ АД за реализиран най-висок оборот и брой сключени сделки.
 • Член на Централен Депозитар АД.
 • Учредител на Асоциациата на лицензираните инвестиционни посредници.
 • Учредител на най-големия фонд в България - Приватизационен Фонд Доверие, сега преименуван на "Доверие - Обединен Холдинг"АД.
 • Регулирана от БНБ и Комисията за Финансов Надзор..  печат (^)               изпрати на познат (^)               добави към колекцията си (^)

Доколко полезна беше статията за Вас?  Ваш коментар(^)
0 1 2 3 4 5


.
 ©2002-2019 Life consult